הקדמה למהדורה האמריקאית של ניטשה ופילוסופיה

By Sagi Cohen | available in pdf

הקדמה למהדורה האמריקאית של ‘ניטשה ופילוסופיה

ז’יל דלז
pdf זמינים בפורמט

This book – Deleuze’s Nietzsche and Philosophy is yet to be translated to Hebrew (to the best of my knowledge). Thus, giving it a name in this fashion, I am risking not being understood as to the object of this text, if the book-title were to be, in times to-come, translated in a different fashion to Hebrew (this is unlikely with this specific title, as far as I can gather/project, but it is still a pending issue).

Original version: « Préface pour la traduction anglaise », in Gilles Deleuze, Nietzsche and philosophy, translated by Hugh Tomlinson, New York: Columbia University Press, 1983, republished in French with the title « Préface pour l’édition américaine de Nietzsche et la philosophie », in Gilles Deleuze, Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995, edition prepared by David Lapoujade, Paris: Éditions de Minuit, 2003, p. 187-193.

Poster un commentaire

Classé dans Gilles Deleuze, Sagi Cohen

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s